Ponúkame

Workshopy

Realizujeme workshopy na témy finančnej gramotnosti a marketingu. Každý workshop je podaný zaujímavou formou, kde študenti prácou na reálnych prípadových štúdiách hľadajú riešenie na daný problém pod vedením našich lektorov. Workshopy sú doplnené o tematickú prednášku podľa daného workshopu. Počet študentov na lektora je obmedzený na 20.

Prednášky

Ponúkame realizáciu prednášok v oblasti finančnej gramotnosti a marketingu. Študentom je podaná téma zaujímavým spôsobom, ktorá je hlavne dopĺňaná praktickými skúsenosťami. Počet študentov je neobmedzený.

Konzultácie

Ponúkame konzultácie pedagogickým zamestnancom vyučujúcim predmet Finančná gramotnosť. V prípade záujmu vieme zabezpečiť školenie pedagogickým zamestnancom v oblasti finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti. Konzultácie taktiež ponúkame študentom v oblasti marketingu.

Viac o ponuke

Fakty o nás

1200
absolventov našich workshopov
800
hodín odbornej prípravy
2
kvalifikovaní lektori
6
rokov praxe

Náš tím

Ing. Oliver Bubelíny

Podpredseda OZ

Ing. Dávid Vrtaňa

Predseda OZ
Viac o nás

Čo o nás povedali iní

Chcem Vám vyjadriť poďakovanie za realizáciu workshopu na tému: Marketing a emócie. Okrem náučnej prednášky, z ktorej sme sa dozvedeli množstvo informácií využiteľných v praxi sa žiaci mohli podieľať na riešení prípadovej štúdie, kde formou brainstormingu navrhovali reklamu pre klaster Orava. Žiaci tvorili……tvorili a tvorili, kde spoločnými silami vytvorili jeden nápad, za ktorý boli aj odmenení. Spoločne sme tak prežili jeden veľmi zaujímavý SUPER deň, ktorý bol určite pre každého prínosom a veríme, že si ho ešte niekedy zopakujeme.

Mgr. Lucia Veselovská

Učiteľka marketingu SOŠ Námestovo

Prednáška Workshop – Mladý podnikavec bola jedna z mála prednášok, ktorá sa mi neskutočne páčila. Prístup, komunikácia a celkový dojem bol naozaj skvelý. Nie len lektori veľmi dobre prednášali, ale aj prezentácia obohatená videami a aktivitami bola určite zaujímavejšia ako iné. Dozvedela som sa množstvo zaujímavosti ohľadom marketingu a emócií spotrebiteľa. Získala som množstvo nových skúsenosti, ktoré určite využijem vo svojom odbore do budúcna. Teším sa na ďalšie prednášky.

Erika Grofčíková

Študentka SOŠ Námestovo

Mala som tú česť zúčastniť sa na WorkShopu. Môj prvý dojem nebol veľmi pozitívny, no po tom čo chalani začali prezentovať sa môj názor a aj dojem zmenil. Veľmi sa mi páčilo to, ako nás dokázali upútať. Páčilo sa im aj zaujímavá prezentácia, ktorá nebola nudná ale zaujímavá a poučná. Taktiež sa mi páčili aj rôzne ukážky z reklám, ktoré boli k téme. Čo ma na tomto WorkShope príjemne prekvapilo bola práca v skupinách. Nielenže sme si upevnili vzťahy v kolektíve ale taktiež sme mohli využiť našu kreativitu. Túto akciu hodnotím na 1*. Určite ak by bola možnosť rada si to zopakujem.

Frederika Kovalíčková

Študentka SOŠ Námestovo

Bola to jedna z najlepších prednášok na ktorej som sa zúčastnila, bola zábavná, zrozumiteľná a ľahko pochopiteľná.Dozvedela som sa mnoho zaujímavých vecí ohľadom manažmentu, ktoré určite využijem vo svojom odbore. Páčil sa mi prístup lektorov a ich komunikácia s nami. Ak by som mala príležitosť, určite by som sa rada zúčastnila na ďalšom workshope.

Zuzana Jandurová

Študentka SOŠ Námestovo

Zúčastnila som sa Workshopu, ktorý sa mi veľmi páčil. Chalani si pre nás pripravili prezentáciu, ktorou nás zaujali a mňa aj inšpirovali. Inšpirovali v tom zmysle, že keď budeme mať v treťom ročníku vlastnú firmu, budem vedieť ako urobiť napríklad reklamu alebo ako komunikovať s trhom. Takisto sa mi páčila práca v tímoch, riešenie štúdie. Tento WorkShop by som si rada zopakovala.

Viktória Slovíková

Študentka SOŠ Námestovo

„Páčil sa mi prístup lektorov a celý priebeh workshopu. Za najväčší prínos považujem analýzu emocionálneho pôsobenia reklám na spotrebiteľa.“

Klaudia Rechtoríková

Študentka Obchodnej akadémie

„Páčila sa mi vaša komunikácia s nami. Bolo to také zábavné a aj sme si vyskúšali nové veci čiže super.“

Dominika Pilzova

Študentka Hotelovej akadémie

„Zúčastnila som sa workshopu, ktorý sa týkal aplikácie marketingových nástrojov v praxi. Musím povedať, že sa mi naozaj páčilo. Prezentácia bola zrozumiteľná, výklad hravou formou. Aktivity ma bavili a ak by sa organizoval ďalší workshop, tak sa určite rada zúčastním.“

Denisa Kormanová

Študentka Obchodnej akadémie

Z našej práce

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach