Juraj Smolka, Cambridge Study: Princípy dobrej spolupráce by mali byť študentom vštepené systémom štúdia

Už viac ako desať rokov sa venuje vzdelávacej agentúre Cambridge Study, ktorá vznikla vo Veľkej Británii v roku 2010. ,,Prostredníctvom tejto agentúry chcem pomôcť mladým ľuďom získavať kvalitnejšie štúdium, zorientovať sa v ich možnostiach a v neposlednom rade sa snažím pomáhať študentom plniť si ich študijno-cestovateľské sny“, hovorí v rozhovore zakladateľ agentúry Cambridge Study Juraj Smolka.

 

zdroj: archív JS

 

Ako vznikol nápad založiť agentúru Cambridge Study?

Celý nápad vznikol po tom, čo sme ja a  môj spoluzakladateľ študovali na vysokej škole v Anglicku. Pracovali sme tam aj pre strednú školu v Cambridge a na vlastnej koži sme dokázali vidieť, ako sa dá lepšie študovať. Ja som predtým dva roky študoval na univerzite v Bratislave, preto som rozdiel v našom a zahraničnom školstve vedel veľmi dobre porovnať. Vyučovací systém tam nie je postavený na memorovaní, ako sme zvyknutí u nás. Je postavený na riešení problémov v praxi, tzv. „problem-based learning“.

,,Snažíme sa vyvracať mýtus, s ktorým sa veľmi často stretávame – štúdium v zahraničí nie je iba pre bohatých, veď predsa existujú rôzne štipendiá, podporné programy a granty, ktoré môžu naši študenti využívať.“

 

Hlavnou činnosťou vašej agentúry je teda sprostredkovanie štúdia v zahraničí?

Áno, pomáhame študentom s celým procesom a v prvom rade so správnym výberom. Študent nám povie jeho očakávania, ambície a predstavy a na základe jeho akademických výsledkov sa mu snažíme poradiť, kde by to pre neho mohlo byť najvhodnejšie.

Vedieme ho celým prijímacím procesom, pretože školy zvyknú mať naozaj špeciálne požiadavky – na testy, na rôzne dokumenty, ako sú potvrdenia, či motivačné listy, alebo portfólia pri umeleckých programoch, až po úspešné prijatie.

 

zdroj: archív JS

 

Robíme tiež predodjazdové semináre, študentom dávame ebook ohľadne štúdia a života v danej krajine, kde nájdu veľa užitočných informácií (ohľadne banky, zdravotného poistenia, atď.), rozdávame štartovacie balíčky (obsahujúce napríklad adaptér do zásuvky, keďže naše a britské sa líšia). Jednoducho povedané, snažíme sa byť nápomocní po každej stránke a sme s nimi v úzkom kontakte aj po vycestovaní.

 

Vaše zameranie je iba na študentov, ktorí plánujú ísť do zahraničia na vysokú školu?

Máme väčší balík produktov, ale momentálne sa najviac študentov zaujíma práve o vysoké školy, pretože si uvedomujú benefity štúdia v zahraničí. V prvom rade ide o iný systém štúdia,  ktorý ich omnoho lepšie pripraví na budúce povolanie. Učia sa spolupracovať v skupinách, venujú sa komunikačným zručnostiam a to všetko v angličtine. Musia pracovať na projektoch, musia ukázať, ako teória funguje v praxi. Toto všetko sú najčastejšie vyhľadávané zručnosti u potenciálnych zamestnancov. Dnes sa bežne spolupracuje so zahraničnými kolegami, ktorí majú iné návyky, iné štandardy a treba ich vedieť rešpektovať, treba k nim vedieť pristupovať tak, aby bola spolupráca čo najefektívnejšia a najúspešnejšia.

 

zdroj: archív JS

 

V ponuke máme aj štúdium na stredných školách, ktoré je ideálnou príležitosťou pre mladých ľudí, zažiť benefity štúdia v zahraničí už v mladšom veku. Robíme tiež jazykové pobyty, pretože je super, ak si 14 – 15 roční ľudia vyskúšajú na vlastnej koži iné prostredie na kratšiu dobu. Takáto skúsenosť sa môže neskôr pretaviť do ročného pobytu počas strednej školy a následne sú oveľa lepšie pripravení na celé štúdium na vysokej škole.

Posledným produktom sú kurzy pre učiteľov. Prostredníctvom bezplatného poradenstva pomáhame školám získať granty cez program Erasmus+. Pri úspešnom získaní grantu vedia učitelia vycestovať na odborný pobyt, kde riešia metodiku výučby, nové prístupy a nové témy, vymieňajú si cenné skúsenosti s učiteľmi z iných krajín a vedia tak po návrate zlepšovať kvalitu výučby na svojej škole.

 

Prečo majú študenti záujem o štúdium v zahraničí?

V prvom rade je to určite vynikajúce uplatnenie po štúdiu. Medzi ďalšie dôvody patrí možnosť cestovať, vedia sa bez problémov osamostatniť. Vedia mať globálnejší pohľad na svet a na problémy, ktoré sa v ňom dejú.

 

zdroj: archív JS

 

Vďaka štúdiu v zahraničí sa z nich stávajú tzv. občania sveta – worldcitizens – nie sú teda len občanmi Slovenska, v dôsledku čoho sú otvorenejší a tolerantnejší. Pokiaľ sa takýto človek vráti naspäť, pravdepodobne bude na svoje okolie vplývať pozitívne, a teda aj na spoločnosť okolo seba a tu na Slovensku. Takže preto to má celé zmysel.

 

Čo je podľa vás úspech?

Voľakedy bola túžba byť prvý. Hlavne čo sa športov týka, keďže športom sa aktívne venujem. Byť vždy a všade najlepší však nie je úplne jednoduché. Tá cesta je veľmi tŕnistá a veľakrát môže viesť  „do záhuby“. Človek vtedy jednoducho nedocení to, čo dosiahol. Ak je prvé miesto jeho méta, tak si nedokáže užiť cestu.

zdroj: archív JS

 

Čo sa týka podnikania, tak úspechom je pre mňa práve spätná väzba, ktorú dostávame od študentov a ich rodičov. Spätnú väzbu hodnotím ako úspech, a úspech môže mať sám o sebe viac hľadísk. Pre našu agentúru je obrovským úspechom, keď naši klienti po štúdiu získajú výborné uplatnenie. Jednu z našich študentiek prijali na univerzitu do Anglicka, vďaka čomu dostala letnú stáž v Nemecku, kde sa zaoberala výskumom rakoviny. Vďaka tejto stáži jej univerzita ponúkla plne hradené doktorandtské štúdium zamerané na výskum rakoviny. To je fantastické. Ďalší študenti takisto našli výborné uplatnenie – takže to je určite ten úspech. Vďaka nám sa dostanú tam, kde chcú a môžu si tak plniť svoje sny.

 

Máte aj vy ďalšie ciele alebo vízie do budúcna?

V podnikaní sa hovorí, že buď rastiete, alebo klesáte, nikdy nie je status quo. Aby sme neklesali, musíme iba rásť. Snažíme sa stále napredovať a stále zlepšovať v službách, ktoré ponúkame. Nedávno sme rozšírili tím o jednu kolegyňu, ktorá poskytuje poradenstvo v Bratislave. A samozrejme, budem veľmi rád, ak budeme náš tím postupne rozširovať o ďalších šikovných ľudí, ktorí nás obohatia o svoju skúsenosť zo štúdia v zahraničí a pomôžu tak ďalším študentom v tejto ceste.

Čo sa týka krátkodobých plánov – radi by sme pokračovali vo veľtrhoch s príznačným názvom „Štúdium bez hraníc“. Tento veľtrh sme robili prvýkrát online v novembri a myslím, že veľmi úspešne. Počas troch dní sme mali 17 webinárov, na ktorých sme študentom priniesli speakerov zo zahraničných univerzít, ale aj zo stredných a jazykových škôl. Webináre sa, okrem iného, týkali napríklad motivačných listov a ich písaniu, víz do Británie, alebo aktivít, vďaka ktorým vedia stredoškoláci zvyšovať svoj potenciál a lepšie sa pripraviť na štúdium v zahraničí.

 

zdroj: archív JS

 

Ako často sa tento veľtrh uskutočňuje?

S online formou sme začali len minulý rok, predtým sme sa sústreďovali skôr na fyzické eventy. Pandémia nám ukázala inú cestu a to takú, ktorá vlastne z hľadiska inovácie vôbec nie je zlá! Už o pár dní, konkrétne 14.-15. apríla, chystáme 2. vydanie online veľtrhu zamerané na stredoškolské štúdium v zahraničí a jazykové kurzy. Naším cieľom je takto priblížiť mladým ľuďom štúdium v zahraničí aspoň dvakrát do roka.

Veľtrh má aj vlastnú stránku studiumbezhranic.sk, čo je zároveň aj jeden z našich signatúrnych hashtagov na sociálnych sieťach.

Celý veľtrh je zasadený do konceptu online eventu – je štruktúrovaný, moderovaný, má vlastný program. Okrem toho je nahrávaný a umiestnený na našom youtube kanáli, aby si ho potenciálny študent mohol pozrieť aj zo záznamu a dozvedieť sa tak mnoho ďalších zaujímavých informácií. Zahraničné univerzity na takomto online režime bežne fungujú a toto je aj jeden z našich cieľov.

 

Čo slovenských študentov najviac zvykne diskvalifikovať pri prijatí na vysokú školu v zahraničí?

Často ich diskvalifikuje zlá voľba predmetov počas štúdia a tým pádom aj zlá voľba maturitných predmetov. Hlavne matematika je veľmi žiadaným predmetom zo strany univerzít aj napriek skutočnosti, že neskôr sa ju na univerzite už neučia. Je však pravidelne prakticky aplikovaná pri štatistických vyhodnocovaniach a podobne.

 

zdroj: archív JS

 

U nás je matematika veľmi démonizovaná a ak si ju študent vyslovene nemusí vybrať, tak si ju nevyberie.  Keď človek ide študovať napr. medicínu alebo psychológiu do zahraničia, preferovaný výber predmetov zahŕňa matematiku. Takže toto sú veci, o ktorých sa na našich školách málo hovorí. Rozmýšľame, ako čo najvhodnejším spôsobom odprezentovať to, že matematika je dobrá a že sa jej netreba báť.

 

Myslíte si, že je potrebné vyštudovať oblasť, ktorou by sa študent neskôr rád zaoberal?

Študovať to, čo človeka baví je základ k tomu, aby bol úspešný. Na druhej strane, vyberať si zameranie a školu v tak mladom veku nemusí znamenať, že ho to bude baviť celý život. Najdôležitejšie je, aby ho systém, v ktorom študuje, pripravil na prácu aj v iných oblastiach. Je dôležité, aby ho pripravil na spoluprácu s ľuďmi v kolektíve, aby sa vedel prezentovať, aby vedel kriticky myslieť, aby vedel pripravovať a realizovať projekty a je jedno, či to bude v biznise, geografii, alebo v hudbe.

,,Princípy dobrej spolupráce by mali byť študentom vštepené systémom štúdia tak, aby boli uplatniteľní na trhu práce v rôznych oblastiach. Mala by tam byť počítačová gramotnosť, hardskills, softskills – aby sa mohli bez problémov uplatniť v ktorejkoľvek oblasti. To by malo byť cieľom každého jedného študijného programu.“

 

zdroj: archív JS

 

Bývate na seba hrdý a viete sa pochváliť? Čo bola posledná vec, pri ktorej ste sa pochválili, alebo ste pochvalu prijali zvonku?

Je to ťažké, ale učím sa to. Chválim sa málo a takisto málo chválim aj svojich kolegov, ktorí sú ale veľmi šikovní a vedia, že ak ich pochválim, tak to naozaj stojí za to.

Posledná vec, pri ktorej sme dostali veľmi pozitívny feedback bol práve náš online veľtrh #studiumbezhranic. Bolo príjemné vidieť a cítiť, koľko ľudí ocenilo, ako kvalitne to celé bolo pripravené a zorganizované aj napriek tomu, že sme v troch dňoch odvysielali 17 webinárov.

 

zdroj: archív JS

 

Čo je podľa vás najväčšia chyba dnešných dní, prečo sa ľuďom nedarí a čo by ste rád odkázal ľuďom, ktorí už neveria, že môže prísť niečo dobré a stále môžu niečo dokázať?

Mám na to dve slová. Disciplína a konzistentnosť. Človek musí byť disciplinovaný a deň ukončiť s dokončenými úlohami, ktoré si stanovil, aj keď sa mu nie vždy chce. Neísť radšej na pivo, aj keď je to niekedy jednoduchšie. Aj my niekedy sedíme v kancelárii do pólnoci, ale aj také dni musia byť.

A konzistentnosť – treba byť vytrvalý a nevzdať to po mesiaci, ani po roku. Toto sú také dve základné veci.

No a čo by som im odkázal? Napísať si 5 vecí, ktoré v živote dokázali a sú na ne hrdí a každé ráno si ich prečítať.

 

zdroj: archív JS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.