Silent success

Biznis a podnikanie

So

Vegánstvo jej zmenilo život od základov. Zmenila spôsob stravovania, zmenila spôsob myslenia, našla si priateľa a prácu. Všetko do seba dokonale zapadlo. Vegánstvo pre

zdroj: www.mladypodnikavec.sk
Biznis a podnikanie

Dávid Vrta

V občianskom združení Mladý podnikavec sa snažíme pozdvihnúť slovenské a české vzdelávanie na vyššiu úrove