Rozvoj digitálnych zručností pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte výchovno – vzdelávacieho procesu

Inovačné vzdelávanie

NOVINKA

Rozširovanie zručností v oblasti digitalizácie v školskom prostredí je potrebné čoraz viac. Pripravili sme si pre Vás zaujímavý program inovačného vzdelávania, v ktorom sa naučíte využívať online dostupné aplikácie pri tvorbe testov alebo dotazníkov. Ukážeme si prácu s online komunikačnými nástrojmi a mnoho iného. Rozvoj digitálnej gramotnosti u žiakov vedie k bezpečnosti a identifikácií hrozieb či nástrah. Inovačné vzdelávanie Vám ponúka nazrieť do problematiky informačnej bezpečnosti vo výchovno – vzdelávacom kontexte.

Termíny

september 2024

Presný termín začiatku a ukončenia bude určený. Skoršie termíny plne obsadené.

Obsah vzdelávania:

 • digitálna gramotnosť, informačná bezpečnosť
 • digitálna gramotnosť a informačná bezpečnosť vo vzťahu ku žiakom, rodičom a ostatným učiteľom
 • inovatívne vzdelávacie metódy v online vzdelávaní
 • digitálne nástroje na spracovávanie informácií
 • online vzdelávacie platformy na komunikáciu so žiakmi (MS Teams, MS Zoom, Webex, Google Meet a pod.)
 • uchovávania a zdieľania dát so žiakmi, rodičmi a ďalšími pedagogickými zamestnancami
 • metóda eduScrum
 • inovatívne online dostupné aplikácie a digitálne nástroje na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu (Kahoot, MindMaple Lite, Mind Master a pod.)
 • hrozby a riziká sociálnych sietí, hoax, phishing, vishing a scam a kyberšikana
 • bezpečné online správanie a pravidlá pre bezpečné správanie žiakov v online prostredí naprieč výchovno – vzdelávacím procesom
  
Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?
 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • pedagogický asistent
 • vychovávateľ

Výstup a ukončenie

Praktický výstup použiteľný ihneď do praxe a záverečná diskusia.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Forma

ONLINE (MS ZOOM)

Po dohode je možné realizovať vzdelávanie aj prezenčne priamo vo Vašej škole.

Trvaniemesiac

Rozsah

55 h

Cena

95 €

Lektori

Ing. Oliver Bubelíny, PhD.

Prihláška

Po odoslaní online prihlášky Vám do 72 h alebo 3 pracovných dní na e-mailovú adresu príde potvrdzovacia správa o prijatí a zaradení do programu. Prosím skontrolujte si priečinok spam/reklamy. Pre úplnosť prihlášky bude potrebné vypísať aj tlačenú verziu prihlášky s podpisom  a pečiatkou riaditeľa/zriadovateľa školy a odoslať ju na našu adresu poštou (tlačená prihláška príde e-mailom). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutia.

Účastníci vzdelávania napísali:

5/5
Základná škola s materskou školou, Istebnéučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Som rada, že som sa oboznámila z rôznymi aplikáciami, ktoré sa snažím zahrnúť v ďalšom vyučovacom procese.
Základná škola, Humennéučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Dozvedela som sa nové informácie o rôznych aplikáciách a platformách, ktoré sa dajú využiť vo vyučovacom procese.
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislavaučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Veľmi sa mi páčila teoretická časť Bezpečnosť na internete, návody ako pracovať s niektorými programami, aké sú možnosti ich využitia v pg praxi. Iste viaceré z nich využijem. Aplikovala som do svojich hodín hry v app jeopardylabs, testovanie cez kahoot a aj podporu projektového vyučovania cez padlet.
Základná škola s materskou školou, Vavrečkaučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávanie bolo pre mňa veľmi prínosné. Odnášam si veľa zaujímavých stránok na digitálne vyučovanie..
Základná škola, Leviceučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Páčila sa mi príjemná a uvoľnená atmosféra na vzdelávaní, výborná pripravenosť a odbornosť lektora, príjemné prezentovanie, nadobudnuté aktuálne a pre mňa nové poznatky a zručnosti považujem za využiteľné v praxi ako aj vo svojom osobnom rozvoji, boli mi poskytnuté učebné materiály v digitálnej forme, vzdelávanie bolo hodnotným využitím môjho času a určite ho odporučím kolegyniam.
Všetko som si zapisovala, snažila som sa preskúšať si aplikácie a aj ich využiť pri tvorbe záverečného zadania. Určite ich využijem v práci počas vyučovania, verím, že žiakom sa budú hodiny s ich využitím páčiť, sú veľkým prínosom pre motiváciu žiakov a zapájanie sa počas hodiny do práce
Základná škola, Vinodolučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne. Čas strávený počas vzdelávania bol pre mňa určite prínosom, nabilo ma novými inšpiráciami do výučby, ktoré som hneď aplikovala. Odporúčam každému, kto sa chce posunúť ďalej a motivovať svojich žiakov k dosiahnutiu lepších výsledkov. Ďakujem
Základná škola, Radošovceučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Veľmi sa mi páčila ukážka toho, čo dokáže umelá inteligencia (ChatGPT). Pre mňa bola začiatočná prednáška možno až trošku príliš teoretická, ale zase verím, že pre niekoho, kto nie je internetovo toľko zdatný to bol dobrý úvod do internetovej problematiky. Prednášky boli veľmi príjemné, k veci, pán Bubelíny bol veľmi milý a ochotne vysvetľoval a ukazoval všetko o čo ho kto poprosil. Príjemne a užitočne strávený čas.
Základná umelecká škola, Stará Turáučiteľka základnej umeleckej školy
Zobraziť viac
Oboznámenie sa s digitálnymi aplikáciami, ktoré som nepoznala a ktoré nie sú využívané v základných umeleckých školách, pritom ponúkajú širokú škálu možností využitia i vo výchovno - vzdelávacom procese ZUŠ, teda i vo výtvarnom odbore.
Základná škola, Bratislavapedagogický asistent
Zobraziť viac
Ja ako pc antitalent som rada, že som si mohla rozšíriť trošku obzory. Som vďačná za vysvetlenie pre mňa nových pojmov v dnešnom pc a internetovom svete. Tiež dôležité bezpečnostné upozornenia. Zaujali ma nové možnosti a jediné čo by som uvítala je osobnejší kontakt s ľuďmi. Páčila sa mi výzva k hravej interaktivite v prednáškach. Veľmi pekne ďakujem za možnosť sa zúčastniť, isto si cez vás rada zajednám aj ďaľšie kurzy.
Stredná priemyselná škola stavebná Žilinaučiteľ strednej školy
Zobraziť viac
Super lektor, ktorý názorne ukázal rôzne aplikácie a hlavne využitie aplikácii, kyberbezpečnosť, overenie mailu či bol niekedy hacknutý a podobne. Máte to dobre vyskladané odporúčam učiteľom aby dokázali držať krok so žiakmi..
Základná škola s materskou školou, Drietomapedagogický asistent
Zobraziť viac
Určite vzdelávanie budem odporúčať. Veľmi som spokojná s časovým harmonogramom ako aj obsahu témy, ktorá sa aktuálne preberá. Hlavne využívam a príklady z praxe, ktoré nám lektor rozpráva plus nové poznatky k danej téme.
Obchodná akadémia, Martinučiteľ strednej školy
Zobraziť viac
bolo to zaujímavé, pán lektor je fundovany, skusila by som urobit /ako som vyssie napisala/ specialnejsie skolenie pre ucitelov podla predmetov, lebo ine je pracovať napr na matematike na SŠ ako napr. naangličtine na ZŠ
Základná škola s materskou školou, Lužianky pri Nitreučiteľka v materskej škole
Zobraziť viac
Dozvedela som sa mnoho zaujímavých zdrojov na vzdelávanie v IT sfére a keďže rozmanitosť je naozaj bohatá, vnímam to ako nekončiaci proces ďalšieho dovzdelavania sa v rámci vlastného osobného rastu. Ďakujem. 🙂
Predošlé
Ďalšie

Najčastejšie otázky:

Áno, všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré ponúkame sú akreditované. Číslo akreditácie nájdete vo vzdelávacom programe.

Účastník sa na inovačné vzdelávanie prihlasuje formou online prihlášky, ktorú nájdete na webe. Následne Vám do 72 hodín alebo 3 pracovných dní príde potvrdzovací e-mail s potvrdením o zaradení do programu, v ktorom nájdete aj tlačenú verziu prihlášky, ktorú je potrebné vypísať a originál odoslať na našu adresu poštou. Následne Vám príde faktúra k úhrade.

Pri každom programe na webovej stránke a vo vzdelávacom programe, máme určené pre akú kategóriu a podkategóriu je vzdelávanie akreditované.

Naše vzdelávania majú min. povinný rozsah 50 hodín. Počet hodín je napísaný pri každom programe.

Áno, za každý úspešne absolvovaný program je možné si uplatniť 3  % profesijný príplatok, maximálne do výšky 12 % (čo predstavuje absolvovanie 4 programov).

Žiadne. Kreditový príplatok v roku 2026 bude podľa najnovšej legislatívy zrušený. Všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré máme v ponuke sú akreditované podľa najnovšej legislatívy, podľa ktorej Vám po absolvovaní min. 50 h inovačného vzdelávania riaditeľ/zriaďovateľ prizná 3 % profesijný príplatok na 7 rokov.

7 rokov platí, odkedy si ho uplatníte.

Všetko záleží od nového zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že ak si vzdelávanie dáte do plánu profesijného rozvoja, riaditeľ/zriaďovateľ je o tom informovaný, máte splnené všetky náležitosti (absolvovanie min. 50 hodín, patríte do kategórie, pre ktorú je vzdelávanie akreditované, nemáte plný príplatok 12 %), úspešne ste absolvovali vzdelávanie, tak požiadate o príplatok, ktorý Vám bude schválený.

Absolvovať inovačné vzdelávanie môže účastník po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania.

Maximálne môžete absolvovať 4 programy inovačného vzdelávania a tým získať príplatok vo výške 12 % (3 % za každý program inovačného vzdelávania).

Môže, nemusí. To všetko záleží na Vašom zamestnávateľovi. Po prijatí prihlášky na inovačné vzdelávanie dostanete faktúru k úhrade. Niektoré školy preplácajú iba časť faktúry, niektoré nepreplácajú vôbec.

Vzdelávanie si postupne môžete začať robiť aj skôr. Uplatniť si ho môžete aj po roku 2026. Príplatok za vzdelávanie Vám trvá 7 rokov od uplatnenia.

Nie je to podmienka pre prihlásenie. Riaditeľ/zriaďovateľ svojím podpisom a pečiatkou súhlasí so správnosťou údajov uvedených na prihláške.

Ukončenie prebieha online, formou záverečnej diskusie pred 3 – člennou komisou v čase 10 min./účastník. Každý účastník si podľa zadaní, ktoré mu lektor vzdelávania poskytol pripraví dištančné zadania, ktoré odprezentuje. Poslednou povinnosťou účastníka je vyplniť dotazník spätnej väzby a ohodnotiť vzdelávanie.

Áno, všetky stretnutia sú online cez aplikáciu ZOOM. Prihlasujete sa pomocou linku, ktorý Vám príde e-mailom.

Naše vzdelávania prebiehajú v poobedňajších až podvečerných hodinách okolo 16:00 až 17:00 h. Výnimkou môže byť záverečná diskusia, ktorá môže byť aj ráno alebo v doobedňajších hodinách, avšak trvá iba 10 min.

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania dostanete osvedčenie, ktoré priložíte ku žiadosti o príplatok priamo zriaďovateľovi/riaditeľovi školy.

Počas trvania vzdelávania Vám príde na e-mail link s tabuľkou, do ktorej sa zapíšete na konkrétny dátum a čas.

Výsledky hodnotenia programu inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

2023