Ing. Dávid Vrtaňa

Je predsedom OZ Mladý podnikavec. Vyštudoval informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Je cieľavedomý, usilovný, aktívny a komunikatívny. Už počas štúdia na Obchodnej akadémii sa zúčastnil Hospodárskeho týždňa, kde prehĺbil svoje znalosti z oblasti ekonomiky a marketingu. Od roku 2015 je aktívnym členom Českej Marketingovej Spoločnosti. Zároveň aj aktívne uverejňuje články do odborného časopisu Zisk manažment.

Prečo je práve on vhodný na vzdelávacie aktivity MP?

 • Komunikáciu vie prispôsobiť publiku.
 • Aj vo voľnom čase sa zaujíma o marketing, manažment a situáciu na finančnom trhu.
 • Napísal publikáciu, ktorá pomáha študentom finančno-ekonomickej gramotnosti.
 • Učí na základnej škole predmet finančno-ekonomická gramotnosť.
 • Nebojí sa učiť nové veci a vie podať preberanú problematiku záživnou a praktickou formou.

Ing. Oliver Bubelíny

Je členom OZ Madý podnikavec. Vyštudoval informačný manažment na FRI Žilina. Jeho záľubou je sledovanie diania v autobusovej a železničnej doprave. Uprednostňuje prax pred teóriou, sám je proti tomu, aby sa niečo malo „biflovať“ a tým smerom vedie aj workshopy a hodiny finančno-ekonomickej gramotnosti. Od roku 2015 je aktívnym členom českej marketingovej spoločnosti.

Prečo je on vhodný na vzdelávacie aktivity MP?

 • Dokáže veľmi záživne rozprávať
 • Vyhľadáva pikošky a zaujímavosti a tie spomína na workshopoch a hodinách
 • Vždy dokáže odborne poradiť
 • Vo voľnom čase sa zaujíma o marketing, situáciu na finančnom trhu
 • Nebojí sa učiť nové veci a vie zaujať poslucháčov
 • Učí FEG na základnej škole