Finančná gramotnosť inovatívne – interaktívny workshop II

Webinár

Webinár je NADSTAVBOU webináru s názvom: Ako učiť finančnú gramotnosť. Webinár Finančná gramotnosť inovatívne – interaktívny workshop II odporúčame učiteľom, ktorí sa zúčastnili už webináru Ako učiť finančnú gramotnosť. Kapacita účastníkov je obmedzená na 20 ľudí.

Poskytneme Vám množstvo inšpirácii a návrhov ako tvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov. 

Čo sa dozviete: 

  • Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti, 
  • Naučíte sa ako správne vytvoriť HRU vo finančnej gramotnosti. 
  • Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov pre jednotlivé ročníky. 
  • Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. 
  • Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy.
  • Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.
  • Čitateľská gramotnosť? Je dôležitá? A ako ju prepojíme s finančnou gramotnosťou na konkrétnych úlohách a príkladoch.

Čo získate: 

  • Komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny vo finančnej gramotnosti. 
  • Balík aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi v medzipredmetových vzťahoch pri vyučovaní finančnej gramotnosti. 
  • Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára pre profesijný rozvoj pedagóga.

Počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko v trvaní 30 minút, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať so školiteľom priebeh aktivít uplatňovaných vo výučbe finančnej gramotnosti na Vašej škole.

Termíny

24. 2. 2021
28. 3. 2021

Lektor

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
Bc. Ivana Maceková

Miesto

ZOOM (online)

Čas

18:00 – 20:00

Získaj

certifikát/protokol o absolvovaní

Cena

15 € / osoba
( aj na faktúru )
*Možnosť platby aj v CZK

Pre prihlásenie na webinár vyberte dátum

Vymazať

Všetky potrebné informácie o pripojení sa a platbe dostanete po registrácii na vami zadanú platnú e-mailovú adresu.

Prosím skontrolujte si priečinok SPAM alebo REKLAMU.