Dokumenty OZ

2 % z daní

✅ Meno: Mladý podnikavec
✅ Sídlo: Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina
✅ IČO: 42388651
✅ Právna forma: občianske združenie
 
Postup poukázania 2 %:


ZAMESTNANCI


FYZICKÁ OSOBA

 • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 • V lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.


PRÁVNICKÁ OSOBA

 • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 1 % alebo 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 • V lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.


DOBROVOĽNÍCI

 • Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.
 • Výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným Potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia podľa zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z.
 • Potvrdenie potom priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo k Daňovému priznaniu.
 

Stanovy a obchodné podmienky k workshopom OZ Mladý podnikavec

Stanovy OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Stanovy OZ

 • Dodatok č. 1 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.1
 • Dodatok č. 2 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.2
 • Dodatok č. 3 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.3
 • Dodatok č. 4 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.4
 • Dodatok č. 5 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.5

 

Obchodné podmienky k vzdelávacím kurzom sú k dispozícii na stiahnutie tu. 

Pridaj sa k nám. Prihlášku do OZ Mladý podnikavec nájdeš tu. Vyplnenú nám ju pošli na info@mladypodnikavec.sk.