Dokumenty OZ

Stanovy a obchodné podmienky k workshopom OZ Mladý podnikavec

Stanovy OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Stanovy OZ

 • Dodatok č. 1 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.1
 • Dodatok č. 2 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.2
 • Dodatok č. 3 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.3
 • Dodatok č. 4 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: Dodatok č.4

 

Obchodné podmienky k vzdelávacím kurzom, webinárom, školeniam a workshopom sú k dispozícii na stiahnutie tu. 

Pridaj sa k nám. Prihlášku do OZ Mladý podnikavec nájdeš tu. Vyplnenú nám ju pošli na info@mladypodnikavec.sk.

Tvoje 2 % z dane = kvalitnejšie vzdelanie

Svoje 2 % z daní môžeš v roku 2023 venovať kvalitnejšiemu vzdelaniu detí zo sociálne slabšieho prostredia. Ak sa ti páči čo robíme, naša vízia a výsledky našich projektov, podpor nás tvojimi 2 % z dane aj v roku 2023.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme? Zabezpečiť vzdelávanie znevýhodnených detí vo finančno – čitateľskej gramotnosti. Zrealizovať vzdelávacie workshopy pre deti a mládež v detských domovoch. Vzdelávať deti z finančne slabých rodín a s určitým druhom postihnutia. Vytvoriť praktické vzdelávacie príručky, ktoré poputujú pre znevýhodnené skupiny. Zrealizovať vzdelávacie workshopy pre deti so zrakovým postihnutím.

Naše údaje:

 • Obchodné meno: Mladý podnikavec
 • Sídlo: Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42388651

 

ZAMESTNANEC

 1. Do 15. februára 2023 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Vyplň Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 3. Vyplň tvoje údaje spolu s našimi vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 4. Do 30. apríla 2023 doruč obe tlačivá na príslušný daňový úrad.

 

FYZICKÁ OSOBA

 1. Vyplň v Daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je FO povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vyplň v Daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)