Viktória Slovíková

Zúčastnila som sa Workshopu, ktorý sa mi veľmi páčil. Chalani si pre nás pripravili prezentáciu, ktorou nás zaujali a mňa aj inšpirovali. Inšpirovali v tom zmysle, že keď budeme mať v treťom ročníku vlastnú firmu, budem vedieť ako urobiť napríklad reklamu alebo ako komunikovať s trhom. Takisto sa mi páčila práca v tímoch, riešenie štúdie. Tento WorkShop by som si rada zopakovala.