Hlavnými partnermi OZ Mladý podnikavec sú:

 

 

Spolupracujeme aj s: