Praxou bližšie k realite cez workshopy a školenia na vybrané témy z oblasti:

marketingu
1. Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka
2. Marketingová komunikácia – ako marketingové kampane ovplyv