Praxou bližšie k realite cez workshopy a školenia na vybrané témy z oblasti:

marketingu
1. Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka
2. Marketingová komunikácia – ako marketingové kampane ovplyvňujú nákupné správanie
3. Neuromarketing –
vplyv mozgu na rozhodovanie
4. Marketingové stratégie úspešných firiem
5. Marketingové nástroje
(Guerilla, Ambush, Affiliate a Viral marketing)
manažmentu
1. Umenie rozprávať – ako správne vystupovať a nerobiť chyby
2. Etika v podnikaní
3. Manažérska a obchodná komunikácia – ako písať obchodné listy, viesť efektívny rozhovor a schôdzu
4. Manažérske rozhodovanie
finančnej gramotnosti
1. Úvod do finančnej gramotnosti – hospodárenie domácnosti
2. Úvery a riziká – ako sa správne rozhodnúť pri výbere
3. Sporenie, investovanie a poistenie
4. Finančné rozhodovanie v jednotlivých fázach života
5. Prierez témami finančnej gramotnosti