Stanovy oz

Stanovy OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu:  Stanovy OZ

  • Dodatok č. 1 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: 1
  • Dodatok č. 2 k stanovám OZ Mladý podnikavec si môžete stiahnuť priamo tu: 2