Vzdelávanie učiteľov

Využitím inovatívnych metód prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou pre žiakov aj učiteľov.

pre učiteľov I. a II. stupňa ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/výchovno – vzdelávacích predmetov

  1. Ako učiť finančnú gramotnosť – ako vytvárať materiály a zabezpečiť inovatívne vzdelávanie
  2. Finančná gramotnosť inovatívne – interaktívny workshop II – ako implementovať inovatívne metódy a prepojiť medzipredmetové vzťahy
  3. Reč tela –  ako poznať svoje okolie a odhaliť klamstvo
  4. Spoznaj svoju pamäť – ako funguje náš mozog, pamäť a spomienky pri učení
  5. Inšpiratívny čas pre seba a smelé plány – predchádzajme vyhoreniu – sebarozvoj, sebareflexia, oddychu a rozvoj komunikačných zručností
  6. Nenásilná a správna komunikácia so žiakmi – komunikácia učiteľ-žiak-rodič, ako predchádzať manipulácii 


*možnosť absolvovať každé školenie prezenčnou alebo dištančnou formou

V ponuke máme aj INOVAČNÉ alebo AKTUALIZAČNÉ vzdelávanie učiteľov.

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing

Formulár pre nezáväznú registráciu

Ak máte záujem o niektorí z našich workshopov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

0948 704 415

Email

info@mladypodnikavec.sk