Vzdelávanie učiteľov

Využitím inovatívnych metód prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou pre žiakov aj učiteľov.

pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ

Profesijný rozvoj

  1. Ako učiť finančnú gramotnosť – ako vytvárať materiály a zabezpečiť inovatívne vzdelávanie
  2. Ice breaky a energizéry vo vyučovaní – herné a motivačné aktivity pre skupiny
  3. Reč tela – ako poznať svoje okolie a odhaliť klamstvo
  4. Spoznaj svoju pamäť – ako funguje náš mozog, pamäť a spomienky pri učení
  5. Inšpiratívny čas pre seba a smelé plány – predchádzajme vyhoreniu – sebarozvoj, sebareflexia, oddychu a rozvoj komunikačných zručností
  6. Nenásilná a správna komunikácia so žiakmi – komunikácia učiteľ-žiak-rodič, ako predchádzať manipulácii

pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ

Inovačné vzdelávanie

  1. Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti
  2. Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov

 

Viac informácii, podrobný popis vzdelávania a prihlášku nájdete priamo TU.

 

Výsledky hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

Výsledky hodnotenia 1. programu 

Výsledky hodnotenia 2. programu

pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ

Aktualizačné vzdelávanie

  1. Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti
  2. Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov

 

Viac informácii, podrobný popis vzdelávania a prihlášku nájdete priamo TU.

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing

Formulár pre registráciu termínu vzdelávania

Ak máte záujem o niektoré z našich školení pre učiteľov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

+ 421 948 704 415

Email

info@mladypodnikavec.sk