Vzdelávanie učiteľov

online/prezenčne | 55 hodín | výstup využiteľný do praxe | materiály | praktickosť

Inovačné vzdelávanie

 1. Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód do výchovno – vzdelávacieho procesu finančnej a čitateľskej gramotnosti
 2. Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov
 3. Rozvoj digitálnych zručností pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte výchovno – vzdelávacieho procesu
 4. Rozvoj tvorivosti a kreativity v práci učiteľa a vychovávateľa
 5. Dramatická výchova v procese vzdelávania

online/prezenčne | počet hodín podľa potrieb školy | praktickosť | materiály

Aktualizačné vzdelávanie

 1. Inovatívne metódy vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti
 2. Motivácia a koučing v školskom prostredí a konfliktné situácie
 3. Digitálna gramotnosť a bezpečnosť
 4. Rozvoj tvorivosti a kreativity v práci učiteľa a vychovávateľa
 5. Dramatická výchova v procese vzdelávania

 

 

Výsledky hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

Výsledky hodnotenia 1. programu 

Výsledky hodnotenia 2. programu

osvedčenie účasti | materiály | livestream | diskusia s lektorom | pestré témy

Webináre pre profesijný rozvoj

 1. Dramatická výchova v školskom prostredí
 2. Hravá čitateľská gramotnosť
 3. Inovatívne vzdelávacie metódy
 4. Finančná gramotnosť hrou
 5. Ice breaky a energizéry vo vyučovaní
 6. Spoznaj svoju pamäť
 7. Reč tela
 8. Ja v konflikte – komunikácia a ako ju zvládnuť
 9. Prezentačný program Canva v praxi učiteľa
 10. Intelektovo nadaný žiak v školskom prostredí
 11. Stredoveká kuchyňa s etnologičkou Katarínou Nádaskou

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing

Formulár pre registráciu termínu vzdelávania

Ak máte záujem o niektoré z našich školení pre učiteľov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

+ 421 948 704 415
info

+421 948 110 122
koordinátor vzdelávania

Email

info@mladypodnikavec.sk

samuel.hrnciar@mladypodnikavec.sk