webinár test 1

Webinár

„Vzdelávanie nie je nuda“

Čo sa dozviete:
  • ako správne učiť finančnú a čitateľskú gramotnosť na I. a II. stupni ZŠ a na SŠ,
  • aké vhodné metódy využívať pri výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti,
  • ako vytvárať správne a vhodné materiály,
  • aké materiály využívať na vyučovacej hodine a ako efektívne prepojiť učenie so zábavou (aj vo vyšších ročníkoch ZŠ a na SŠ),
  • zoznámte sa s vhodným online prostredím a ako ho využívať na výučbu finančnej gramotnosti na Vašej škole,
  • ako správne pracovať s národným štandardom finančnej gramotnosti,
  • ako zabezpečiť inovatívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe finančnej gramotnosti.
 
Čo získate:
  • ucelený pohľad ako správne učiť finančnú gramotnosť,
  • ,,ukážky materiálov“, ktoré Vám pomôžu pri správnej výučbe finančnej gramotnosti,
  • certifikát o absolvovaní školenia.
 
Počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko v trvaní 30 minút, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať so školiteľom priebeh výučby finančnej gramotnosti na Vašej škole. 

Termíny

02.02.2021
02.03.2021

Miesto

Google Meet ( online )

Čas

18:00 - 19:30

Získaj

certifikát/protokol o absolvovaní

Cena

12 € / osoba
( aj na faktúru )

Lektor

Ing. Oliver Bubelíny

Pre prihlásenie na webinár vyberte dátum

Tento produkt nie je momentálne na sklade a je preto nedostupný.

Všetky potrebné informácie o pripojení sa a platbe dostanete po registrácii na vami zadanú platnú e-mailovú adresu.