How to say in the other way

Webinár
„Vzdelávajme inovatívne, nie nudne!“
 
Ak milujete svoju prácu a radi sa v rámci nej neustále zlepšujete, aby ste mohli podať čo najkvalitejší výkon, tento webinár je pre vás ako stvorený. Žiakov základných škôl a študentov stredných škôl je čoraz ťažšie zaujať. V triede sa nachádza mnoho podnetov, ktoré dokážu narušiť sústredenosť na hodine, preto je dôležité neviesť hodinu monotónne a nudne. Ak chcete byť zábavný, inovatívny a obľúbený učiteľ, naučíme vás, ako používať inovatívne metódy (brainwriting, aktívne písanie, pojmové mapy, memo kartičky, priama konverzačná metóda, dramatizácia a mnoho iných) počas hodín anglického jazyka. Zameriame sa primárne na učivo, na ktoré sa nekladie dostatočný dôraz, aj keď sa tieto časti slovnej zásoby v bežnej komunikácii pravidelne vyskytujú.
 
Okruhy a časti webináru:
 • How to say
 • Phrasal verbs 
 • Idioms 
 • Slang expressions
 
Čo sa dozviete?
 • ako učiť slovnú zásobu, na ktorú sa nekladie dostatočný dôraz
 • aké vhodné metódy využívať pri výučbe  anglického jazyka
 • ako vytvárať správne a vhodné materiály
 • aké materiály využívať na vyučovacej hodine a ako efektívne prepojiť učenie so zábavou (ajvo vyšších ročníkoch ZŠ a na SŠ)
 • zoznámte sa s vhodným online prostredím a ako ho využívať na výučbu anglického jazyka
 • ako zabezpečiť inovatívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe anglického jazyka
 • ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia anglického jazyka
 • sami si vyskúšate vytvoriť aktivitu s využitím inovatívnej metódy
 • ako vniesť interaktivitu do vyučovania anglického jazyka
 
Čo získate?
 • informácie, ktoré môžete ďalej využívať vo svojom profesijnom živote•podporíte svoju vnímavosť voči svojmu okoliu 
 • ucelený pohľad ako správne učiť anglický jazyk
 • ukážky materiálov v pdf
 • počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať medzi sebou a školiteľom priebeh výučby anglického jazyka
 • komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny v anglickom jazyku
 • balík praktických hier a aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi

Termíny

26.4.2021
30.4.2021

Miesto

Google Meet ( online )

Čas

18:00 – 19:30

Získaj

certifikát/protokol o absolvovaní

Cena

12 € / osoba
( aj na faktúru )
*Možnosť platby aj v CZK

Lektor

Kristián Mokrý

Pre prihlásenie na webinár vyberte dátum

Vymazať
Všetky potrebné informácie o pripojení sa a platbe dostanete po registrácii na vami zadanú platnú e-mailovú adresu.