Workshopy pre žiakov

Využitím inovatívnych metód prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou pre všetkých žiakov. 

kritické myslenie  |  komunikácia  |  praktické zručnosti  |  zodpovednosť

Finančná a čitateľská gramotnosť

 1. Úvod do finančnej gramotnosti I., II. a III. časť – určené pre 1. stupeň ZŠ
 2. Rozumieme peniazom I., II. a III. časť – určené pre 2. stupeň ZŠ
 3. Svet finančných možností I., II. a III. časť – určené pre SŠ
 4. Ako učiť finančnú gramotnosť – určené pre učiteľov základných a stredných škôl
 5. Rozumiem tomu čo čítam? I. a II. časť – určené pre ZŠ a SŠ

osobný rozvoj | odbúranie rutiny | adaptačný rozvoj | budovanie profesionálneho rozvoja a zručností

Marketing, manažment a psychológia

 1. Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka
 2. Marketingová a manažérska komunikácia – ako sa poučiť z neúspešných kampaní a vytvoriť úspešnú
 3. Neuromarketing – akú úlohu zohráva mozog pri nákupnom správaní
 4. Reč tela – ako poznať svoje okolie a odhaliť klamstvo
 5. Spoznaj svoju pamäť – ako funguje náš mozog, pamäť a spomienky pri učení
 6. Ako sa uplatniť na trhu práce – ako nepohorieť na pracovnom pohovore

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing

Formulár pre nezáväznú registráciu

Ak máte záujem o niektorí z našich workshopov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

0948 704 415

Email

info@mladypodnikavec.sk