Workshopy pre žiakov

Workshopy sú určené pre základné školy (I. a II. stupeň) a stredné školy. Workshopy môžete kombinovať pre dané ročníky podľa potreby. Finančná gramotnosť je realizovaná v dvoch častiach (napr. 2x/školský rok). Workshopy z oblasti psychológie môžete študentom poskytovať ako formu osobného rozvoja prípadne odbúrať rutinu alebo zabezpečiť ich adaptačný rozvoj na začiatku školského roka. Pre budovanie ich profesionálneho rozvoja a zručností odporúčame workshopy zamerané na oblasť marketingu a manažmentu.

Marketing a manažment

 

 • Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka
 • Marketingová a manažérska komunikácia – ako sa poučiť z neúspešných kampaní a vytvoriť tú úspešnú
 • Neuromarketing – ako je mozog dôležitý v našom živote
 • Behaviorálna ekonómia – ako sa správame, ako klameme ostatných aj samých seba
 • Umenie rozprávať – ako odbúrať strach pri vystupovaní pred publikom a nerobiť chyby
 • Etika v podnikaní – ako sa nedať oklamať zavádzajúcimi obchodnými praktikami
 • Ako sa uplatniť na trhu práce – ako napísať správne životopis a nepohorieť na pracovnom pohovore

Finančná a čitateľská gramotnosť

 

 • Úvod do finančnej gramotnosti I. II. časť – určené pre prvý stupeň ZŠ
 • Rozumieme peniazom I. a II. časť – určené pre druhy stupeň ZŠ
 • Svet finančných možností I. a II. ča – určené pre stredné školy
 • Ako učiť finančnú gramotnosť – určené pre učiteľov základných a stredných škôl
 • Rozumiem tomu čo čítam? – určené pre základné a stredné školy

Psychológia

 

 • Spoznaj svoju pamäť – ako si zlepšiť a trénovať pamäť
 • Spoznaj sám seba – nauč sa ovládať vlastné emócie
 • Reč tela – spoznaj druhých cez čítanie reči tela, nauč sa spôsoby ako na to

Digitálna gramotnosť

 • Ako sa brániť phishingu a zabezpečiť si tak digitálnu bezpečnosť
 • Podpora online metód pri zabezpečovaní vyučovacieho procesu
 • Využitie IKT v školskom prostredí
 • Vplyv médií na správanie a duševné zdravie žiakov v súčasnom modernom svete
 • Online marketing a jeho význam v praxi

Formulár pre nezáväznú registráciu

Ak máte záujem o niektorí z našich workshopov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

0948 704 415

Email

info@mladypodnikavec.sk