Workshopy pre žiakov

Využitím inovatívnych metód prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou pre všetkých žiakov. Potrebujete žiakov zabaviť či zbaviť ich každodennej školskej rutiny? Oživte vyučovanie našimi workshopmi. Radi navštívime aj Vašu školu. V ponuke máme nasledujúce oblasti a témy: 


kritické myslenie  |  komunikácia  |  praktické zručnosti  |  zodpovednosť

Finančná, čitateľská a digitálna gramotnosť, kritické myslenie

 1. Moje prvé peniaze – určené pre MŠ | 2 vyučovacie hodiny
 2. Úvod do finančnej gramotnosti – určené pre 1. stupeň ZŠ | 2 vyučovacie hodiny
 3. Rozumieme peniazom – určené pre 2. stupeň ZŠ | 2 vyučovacie hodiny
 4. Svet finančných možností – určené pre SŠ | 2 vyučovacie hodiny
 5. Escape finančná hra – určené pre SŠ | 2 vyučovacie hodiny
 6. Úniková hra – určené pre SŠ a končiace ročníky ZŠ | 2 vyučovacie hodiny
 7. Digitálna gramotnosť a bezpečnosť v online priestore – určené pre končiace ročníky ZŠ a SŠ 2 vyučovacie hodiny
 8. Kam a ako môžem investovať?  – určené pre končiace ročníky ZŠ a SŠ 2 vyučovacie hodiny
 9. Rozumiem tomu čo čítam? – určené pre ZŠ | 2 vyučovacie hodiny
 
Základné informácie:
Workshopy sú rozdelené do niekoľkých častí (pokračovaní), ktoré na seba nadväzujú. Ide o cyklické vzdelávanie. Preto odporúčame absolvovať ich postupne po sebe, napr. v priebehu 1 školského roka. Časový priebeh workshopov sa líši v závislosti od ročníkov a typu workshopu. Trvanie workshopu je možné po dohode upraviť podľa Vašich predstáv (cena sa môže líšiť).

osobný rozvoj | odbúranie rutiny | adaptačný rozvoj | budovanie profesionálneho rozvoja a zručností

Marketing, manažment, podnikanie a psychológia

 1. Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka | 2 vyučovacie hodiny
 2. Marketingová a manažérska komunikácia – ako sa poučiť z neúspešných kampaní a vytvoriť úspešnú | 2 vyučovacie hodiny
 3. Neuromarketing – akú úlohu zohráva mozog pri nákupnom správaní | 2 vyučovacie hodiny
 4. Reč tela – ako poznať svoje okolie a odhaliť klamstvo | 2 vyučovacie hodiny
 5. Spoznaj svoju pamäť – ako funguje náš mozog, pamäť a spomienky pri učení | 2 vyučovacie hodiny
 6. Komunikačné zručnosti – ako sa adaptovať do kolektívu a rozvíjať svoje komunikačné zručnosti | 2 vyučovacie hodiny
 7. Podnik a podnikanie – čo sa skrýva za úspechom svetových značiek a ako začať svoj biznis | 2 vyučovacie hodiny 

kreativita | odbúranie rutiny | adaptačný rozvoj | komunikácia | riešenie konfliktov

Kreativita a iné

 1. Tvorivé dielne – pieskovanie, keramika, maľba a veľa iného podporí tímovú spoluprácu, určené pre ZŠ | 3 vyučovacie hodiny
 2. Koučing a sebarozvoj – komunikácia a objavenie skrytého potenciálu účastníkov, určené pre SŠ | 3 vyučovacie hodiny
 3. Relaxačný umelecký fraktál –  teória farieb v každodennom živote a terapia umením, určené pre SŠ | 3 vyučovacie hodiny
 
Základné informácie:
Trvanie workshopu je možné po dohode upraviť podľa Vašich predstáv (cena sa môže líšiť).

Workshopy na mieru

Potrebujete kombináciu workshopov alebo chcete pre Vašich žiakov niečo nové? Nastavíme a pripravíme workshop podľa Vašich predstáv. Neváhajte nás kontaktovať.

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia
escape/únikové aktivity a hry

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing
BINGO

Formulár pre registráciu termínu vzdelávania

Ak máte záujem o niektorí z našich workshopov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

Ing. Samuel Hrnčiar
koordinátor vzdelávania pre žiakov
+ 421 948 110 122

Email

info@mladypodnikavec.sk
samuel.hrnciar@mladypodnikavec.sk