Ing. Dávid Vrtaňa (predseda OZ)

Ing. Dávid Vrtaňa

Je predsedom OZ Mladý podnikavec. Vyštudoval informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Je cieľavedomý, usilovný, aktívny a komunikatívny. Už počas štúdia na Obchodnej akadémii sa zúčastnil Hospodárskeho týždňa, kde prehĺbil svoje znalosti z oblasti ekonomiky a marketingu. Od roku 2015 je aktívnym členom Českej Marketingovej Spoločnosti. Zároveň aj aktívne uverejňuje články do odborného časopisu Zisk manažment.

Prečo je práve on vhodný na vzdelávacie aktivity MP?

Komunikáciu vie prispôsobiť publiku, aj vo voľnom čase sa zaujíma o marketing, manažment a situáciu na finančnom trhu, napísal publikáciu, ktorá pomáha študentom finančno-ekonomickej gramotnosti, učí na základnej škole predmet finančno-ekonomická gramotnosť, nebojí sa učiť nové veci a vie podať preberanú problematiku záživnou a praktickou formou.

Paula Kachalavová (podpredseda OZ)

Je typ človeka, ktorý ,,nikdy nespí“. Svojou usilovnosťou, pracovitosťou a zodpovednosťou prispieva k marketingovej podpore občianskeho združenia. Pracuje na rôznych online a offline marketingových kampaniach, ktorými sa snaží získať rôzne publiká pre jednotlivé formy prednášok. Okrem toho sa špecializuje na realizáciu workshopov po základných, či stredných školách zameraných na oblasť manažmentu a finančnej gramotnosti.