Ing. Dávid Vrtaňa (predseda OZ)

Ing. Dávid Vrtaňa

Je predsedom OZ Mladý podnikavec. Vyštudoval informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Je cieľavedomý, usilovný, aktívny a komunikatívny. Už počas štúdia na Obchodnej akadémii sa zúčastnil Hospodárskeho týždňa, kde prehĺbil svoje znalosti z oblasti ekonomiky a marketingu. Od roku 2015 je aktívnym členom Českej Marketingovej Spoločnosti. Zároveň aj aktívne uverejňuje články do odborného časopisu Zisk manažment.

Prečo je práve on vhodný na vzdelávacie aktivity MP?

Komunikáciu vie prispôsobiť publiku, aj vo voľnom čase sa zaujíma o marketing, manažment a situáciu na finančnom trhu, napísal publikáciu, ktorá pomáha študentom finančno-ekonomickej gramotnosti, učí na základnej škole predmet finančno-ekonomická gramotnosť, nebojí sa učiť nové veci a vie podať preberanú problematiku záživnou a praktickou formou.

Paula Kachalavová (podpredseda OZ)

Je typ človeka, ktorý ,,nikdy nespí“. Svojou usilovnosťou, pracovitosťou a zodpovednosťou prispieva k marketingovej podpore občianskeho združenia. Pracuje na rôznych online a offline marketingových kampaniach, ktorými sa snaží získať rôzne publiká pre jednotlivé formy prednášok. Okrem toho sa špecializuje na realizáciu workshopov po základných, či stredných školách zameraných na oblasť manažmentu a finančnej gramotnosti.

 

Andrej Polka  (člen OZ)

Je typ človeka, čo pozerá dopredu a vidí rôzne možnosti. Andrej je komunikatívny a v združení sa orientuje na uzatváranie partnerstiev a realizáciu workshopov z oblasti finančnej gramotnosti po základných školách. Drží sa mottom: ,,všetko sa dá zvládnuť, len musíš chcieť“.

 

 

 

Nella Kubišová (člen OZ)

Je typ človeka, ktorý je otvorený novým nápadom a neobmedzeným možnostiam, kde ukazuje svoju kreatívnosť a pracovitosť. Nella sa v občianskom združení orientuje na projektové riadenie. K svojej práci pristupuje poctivo a zodpovedne, čo je pre tvorbu projektov veľmi dôležité. Drží sa motta: ,,Nečakaj! Začni hneď, lebo správny čas nikdy nepríde“.