Kto sme?

,,Zážitok je naša pridaná hodnota“

OZ Mladý podnikavec založili mladí a iniciatívni vtedy ešte študenti Dávid Vrtaňa a Oliver Bubelíny. V roku 2014 vznikla myšlienka, ktorá viedla k postupnému vybudovaniu silnej značky Mladý podnikavec.

Myšlienkou týchto mladých ľudí je poukázať na to, že vzdelávanie nie je nuda a treba si ho naplno užívať so všetkými emóciami, ktoré v sebe má. Za oblasťami ako marketing, manažment, finančná gramotnosť sa skrýva množstvo zaujímavých tém, ktoré sú zbavené ,,suchej teórie“.  Je to prechádzka novými metódami, ktoré aplikujeme do vyučovacieho procesu. Ide hlavne o zážitok, ktorý si odnesie každý účastník nášho workshopu. Dokonca si  niektorí aj poplačú.

Obaja vedeli, že v školstve chýba moderný a inovatívny spôsob vyučovacieho procesu a preto sa snažia efektívne aplikovať rôzne metódy ako learning by doing, gamifikáciu, rolové hry, mind maps a podobne. Jednotlivé metódy sú aplikované vo všetkých témach, ktoré ponúka naše produktové portfólio. Využívaním metód sa snažíme priniesť zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, či firmy alebo verejnosť. 

Okrem škôl sa moderné metódy snažíme preniesť aj do firemného a celospoločenského života. Pre firmy sme pripravili zaujímavé témy, ktoré môžu podporiť firemnú kultúru, motiváciu zamestnancov alebo celkovú výkonnosť podniku.

O tom, že píšeme pravdu svedčia nielen čísla účastníkov našich workshopov, ale aj referencie od rôznych študentov, učiteľov, riaditeľov a ďalších účastníkov ktoré si môžete prečítať tu. K svojej práci sa snažíme vždy pristupovať svedomito a poctivo. Robíme to, čo nás baví a naše úsilie odzrkadľuje vyškolených viac ako 8 000 účastníkov na Slovensku a v Česku.
Našou prácou chceme pozdvihnúť celospoločenskú vzdelanostnú úroveň a víziou chceme ukázať mladým ľuďom, že vzdelávať sa dá aj inou formou ako len memorovaním.