Vyškolili sme

0 +
účastníkov

Zrealizovali sme

0 +
workshopov a školení

Spolupracujeme so

0
školami
Mladý podnikavec

Čo nás odlišuje?

,,Learning by doing“

Ako rýchlo sa dajú osvojiť vedomosti a zručnosti praktickou aplikáciou. Vďaka metóde prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre študentov, ale aj učiteľov, či ďalších účastníkov našich školení.

Tímová spolupráca

Účastníci si metódou rozvíjajú kritické myslenie. Snažíme sa podporovať komunikáciu, vzájomnú spoluprácu a zodpovednosť členov tímu pri riešení rôznych úloh a problémoch.

Gamifikácia

Podporujeme ňou motiváciu a súťaživosť medzi tímami, čím podporujeme ich výkon. Naše vzdelávania sú praktické a hravé, no zároveň naučia. Prekonať neúspech, získať odmenu a správne nastavenie úloh – to všetko uplatňujeme na našich workshopoch.

Story telling

Príbeh je neoddeliteľnou súčasťou každého nášho workshopu. Snažíme sa podporovať a rozvíjať mäkké a praktické zručnosti, predstavivosť, pozornosť, väzbu medzi lektorom a účastníkmi, zručnosť aktívneho počúvania.

Mind map

Používame ju pri posilnení a tréningu pamäte po alebo pred každým workshopom. Uplatnením metódy posilňujeme aj vizuálne myslenie účastníkov. Účastníci vzdelávania sa neboja prejaviť svoj názor a myšlienky.

Rolové hry

Zážitok je naša pridaná hodnota. Rolovými hrami podporujeme duševnú aktivitu účastníkov, upevňujeme ich sebadôveru, rozvíjame verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

Обратите внимание, что данная процедура доступна только совершеннолетним пользователям. В любой момент админы могут попросить подтвердить личность, предоставив паспорт. Вот, собственно, перед вами скриншот с сайта казино uaiato.com.ua/. Здесь вы можете видеть уровни, которые предусмотрены для более выгодных обменов. Данное предложение подразумевает собой викторину, в которой вам предлагается ответить на некоторые вопросы из мира казино, а за правильные ответы начисляются фриспины. Постарайтесь поработать над своей памятью – запоминайте карты, символы на игровых автоматах, жетоны, инвестиции, изменения.

Referencie

Povedali o nás

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kód projektu: 312011ACM6
Trvanie projektu: november 2020 – september 2022

Zapojené školy

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

The Road to Financial Literacy – An International V4 Quiz About Money

The project deals with increasing financial literacy. It will address the creation of an online educational platform for high school students from all V4 countries. The platform will contain information about the project, video courses (recorded video) and webinars (online live event) and other educational materials + webinar dates, of course. After training the pupils with the help of the platform, the Olympics in financial knowledge will take place. The Olympics will have a national and international round. The materials will be translated into the mother tongues.

Project partners:

Hlavní partneri

Spolupracujeme aj s

Podporte našu organizáciu

Naše občianske združenie Mladý podnikavec je vďačné za každý DAR od Vás.

Ak nám chceš pomôcť aj ty finančným príspevkom budeme veľmi radi. Finančné dary využijeme pre lepšie vzdelávanie žiakov, študentov a detí v detských domovoch. Ak chceš aj ty lepšiu budúcnosť vzdelávania tak prispej akoukoľvek čiastkou.

Ďakujeme.

Tím OZ Mladý podnikavec

IBAN:

SK49 8330 0000 0028 0065 5573

( do poznámky prosím uveď : dar )

Navštívte aj naše ďalšie stránky