Vyškolili sme

0 +
účastníkov

Zrealizovali sme

0
workshopov a školení

Spolupracujeme s

0
školami
Mladý podnikavec

Čo nás odlišuje?

,,Learning by doing“

Ako rýchlo sa dajú osvojiť vedomosti a zručnosti praktickou aplikáciou. Vďaka metóde prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre študentov, ale aj učiteľov, či ďalších účastníkov našich školení.

Tímová spolupráca

Účastníci si metódou rozvíjajú kritické myslenie. Snažíme sa podporovať komunikáciu, vzájomnú spoluprácu a zodpovednosť členov tímu pri riešení rôznych úloh a problémoch.

Gamifikácia

Podporujeme ňou motiváciu a súťaživosť medzi tímami, čím podporujeme ich výkon. Prekonať neúspech, získať odmenu a správne nastavenie úloh – to všetko uplatňujeme na našich workshopoch.

Story telling

Príbeh je neoddeliteľnou súčasťou každého nášho workshopu. Snažíme sa podporovať a rozvíjať mäkké a praktické zručnosti, predstavivosť, pozornosť, väzbu medzi lektorom a účastníkmi, zručnosť aktívneho počúvania.

Mind map

Používame ju pri posilnení a tréningu pamäte po každom workshope. Uplatnením metódy posilňujeme aj vizuálne myslenie účastníkov.

Rolové hry

Zážitok je naša pridaná hodnota. Rolovými hrami podporujeme duševnú aktivitu účastníkov, upevňujeme ich sebadôveru, rozvíjame verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

Referencie

Povedali o nás

Zdravím. Dnešná prednáška na OA v Čadci bola neskutočne záživná. Osobne som už mala skúsenosť s neformálnym vzdelávaním, tak musím povedať že toto bolo na vysokej a profesionálnej úrovni. Chválim p. Vrtaňu za úžasný výklad a taktiež super stand-up, na ktorom sa smejem ešte doteraz. Veľmi príjemná prednáška a veľmi sa teším na ďalšie stretnutie v budúcom polroku.
Študentka
Obchodná akadémia
Čadca
V mene Obchodnej akadémie Vám vyslovujem úprimné poďakovanie za realizáciu vynikajúceho workshopu "Emócie v marketingu".
Ing. Mária Mydlová
Riaditeľka
Obchodná akadémia, Račianska,
Bratislava
Dobrý den, jen bych Vám chtěla říct, že jsem ráda, že jsou mladí lidé na SK tak inteligentní a snaživí, jako vy. Přednáška měla úplně jiný level, než všechny, kterým jsem se kdy zúčastnila tady v ČR. Jsem taky ráda, že se to úplně vychýlilo od stereotypních, nudných přednášek, protože i přes to, že to trvalo 3,5 h pan lektor měl mou pozornost po celou dobu, jelikož téma a celkové zpracování bylo hodně zajímavé a to se bohužel běžně nestáva. Za mě osobně Vám jen držím palce, protože to, co děláte má opravdu smysl a určitě to ve mně něco zanechalo!
Študentka
Obchodná akadémia Mariánske hory
Ostrava

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011ACM6

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Trvanie projektu: november 2020 – september 2022

Zapojené školy

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Hlavní partneri

Spolupracujeme aj s

Tu a tam sme boli

Z našej tvorby