Vyškolili sme

0 +
účastníkov

Zrealizovali sme

0 +
workshopov a školení

Spolupracujeme s

0
školami
Mladý podnikavec

Čo nás odlišuje?

,,Learning by doing“

Ako rýchlo sa dajú osvojiť vedomosti a zručnosti praktickou aplikáciou. Vďaka metóde prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre študentov, ale aj učiteľov, či ďalších účastníkov našich školení.

Tímová spolupráca

Účastníci si metódou rozvíjajú kritické myslenie. Snažíme sa podporovať komunikáciu, vzájomnú spoluprácu a zodpovednosť členov tímu pri riešení rôznych úloh a problémoch.

Gamifikácia

Podporujeme ňou motiváciu a súťaživosť medzi tímami, čím podporujeme ich výkon. Prekonať neúspech, získať odmenu a správne nastavenie úloh – to všetko uplatňujeme na našich workshopoch.

Story telling

Príbeh je neoddeliteľnou súčasťou každého nášho workshopu. Snažíme sa podporovať a rozvíjať mäkké a praktické zručnosti, predstavivosť, pozornosť, väzbu medzi lektorom a účastníkmi, zručnosť aktívneho počúvania.

Mind map

Používame ju pri posilnení a tréningu pamäte po každom workshope. Uplatnením metódy posilňujeme aj vizuálne myslenie účastníkov.

Rolové hry

Zážitok je naša pridaná hodnota. Rolovými hrami podporujeme duševnú aktivitu účastníkov, upevňujeme ich sebadôveru, rozvíjame verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

Referencie

Povedali o nás

Zdravím. Dnešná prednáška na OA v Čadci bola neskutočne záživná. Osobne som už mala skúsenosť s neformálnym vzdelávaním, tak musím povedať že toto bolo na vysokej a profesionálnej úrovni. Chválim p. Vrtaňu za úžasný výklad a taktiež super stand-up, na ktorom sa smejem ešte doteraz. Veľmi príjemná prednáška a veľmi sa teším na ďalšie stretnutie v budúcom polroku.
Študentka
Obchodná akadémia
Čadca
V mene Obchodnej akadémie Vám vyslovujem úprimné poďakovanie za realizáciu vynikajúceho workshopu "Emócie v marketingu".
Ing. Mária Mydlová
Riaditeľka
Obchodná akadémia, Račianska,
Bratislava
Dobrý den, jen bych Vám chtěla říct, že jsem ráda, že jsou mladí lidé na SK tak inteligentní a snaživí, jako vy. Přednáška měla úplně jiný level, než všechny, kterým jsem se kdy zúčastnila tady v ČR. Jsem taky ráda, že se to úplně vychýlilo od stereotypních, nudných přednášek, protože i přes to, že to trvalo 3,5 h pan lektor měl mou pozornost po celou dobu, jelikož téma a celkové zpracování bylo hodně zajímavé a to se bohužel běžně nestáva. Za mě osobně Vám jen držím palce, protože to, co děláte má opravdu smysl a určitě to ve mně něco zanechalo!
Študentka
Obchodná akadémia Mariánske hory
Ostrava

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011ACM6

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Trvanie projektu: november 2020 – september 2022

Zapojené školy

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

The Road to Financial Literacy – An International V4 Quiz About Money

The project deals with increasing financial literacy. It will address the creation of an online educational platform for high school students from all V4 countries. The platform will contain information about the project, video courses (recorded video) and webinars (online live event) and other educational materials + webinar dates, of course. After training the pupils with the help of the platform, the Olympics in financial knowledge will take place. The Olympics will have a national and international round. The materials will be translated into the mother tongues.

Project partners:

Hlavní partneri

Spolupracujeme aj s

Podporte našu organizáciu

Naše občianske združenie Mladý podnikavec je vďačné za každý DAR od Vás.

Ak nám chceš pomôcť aj ty finančným príspevkom budeme veľmi radi. Finančné dary využijeme pre lepšie vzdelávanie žiakov, študentov a detí v detských domovoch. Ak chceš aj ty lepšiu budúcnosť vzdelávania tak prispej akoukoľvek čiastkou.

Ďakujeme.

Tím OZ Mladý podnikavec

IBAN:

SK49 8330 0000 0028 0065 5573

( do poznámky prosím uveď : dar )

Tu a tam sme boli

Z našej tvorby