Dramatická výchova v procese vzdelávania

Inovačné vzdelávanie

NOVINKA

Naučte sa prakticky využívať dramatickú výchovu tak, aby ste vedeli využívať jej prostriedky, postupy a metódy v práci s deťmi a mládežou vo výchovno – vzdelávacom procese so zameraním na sociálny a emocionálny rozvoj osobnosti žiaka. Poznajte svojich žiakov a použite správnu hru, cvičenie alebo blok dramatiky s ohľadom na ich potreby. Pracujte s príbehom, budujte súdržný a funkčný kolektív a poznajte zážitkové vyučovanie na jedinečnom inovačnom vzdelávaní.

Termíny

september 2024

Presný termín začiatku a ukončenia bude určený. Skoršie termíny plne obsadené.

 

Obsah vzdelávania:

 • úvod do problematiky dramatickej výchovy
 • ciele a obsah dramatickej výchovy
 • význam dramatiky pre prácu učiteľa
 • hlavné oblasti dramatiky a materiálno – technické vybavenie pre jej výučbu
 • moderné spôsoby hodnotenia žiakov
 • vplyv dramatickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka
 • praktická hodina dramatickej výchovy (alej emócií, horúča stolička či improvizácia)
 • cvičenia a hry dramatickej výchovy v školskom prostredí – zoznamovanie, adaptácia, kontakt v skupine, súdržnosť, motivácia, uvoľnenie, predstavivosť a tvorivosť, pozornosť a empatia
 • tvorba a prezentácia vlastných dramatických hier, hodnotenie a sebareflexia
 • práca s príbehom – praktické východiská, ukážky celostných blokov
 • tvorba a prezentácia blokov s využitím metód dramatickej výchovy

 

Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • pedagogický asistent
 • vychovávateľ

Výstup a ukončenie

Praktický výstup použiteľný ihneď do praxe a záverečná diskusia.

Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Forma

ONLINE (MS ZOOM)

Po dohode je možné realizovať vzdelávanie aj prezenčne priamo vo Vašej škole.

Trvaniemesiac

Rozsah

50 h

Cena

95 €

Lektor

Mgr. Emma Martináková

Prihláška

Po odoslaní online prihlášky Vám do 72 h alebo 3 pracovných dní na e-mailovú adresu príde potvrdzovacia správa o prijatí a zaradení do programu. Prosím skontrolujte si priečinok spam/reklamy. Pre úplnosť prihlášky bude potrebné vypísať aj tlačenú verziu prihlášky s podpisom  a pečiatkou riaditeľa/zriadovateľa školy a odoslať ju na našu adresu poštou (tlačená prihláška príde e-mailom). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutia.

Účastníci vzdelávania napísali:

5/5
Základná škola s materskou školou, Veľké Ripňanyučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Mám veľmi dobré dojmy, všetky aktivity, o ktorých som sa dozvedela sú použiteľné v praxi a už niektoré aj používam
Stredná odborná škola, Handlováučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
So vzdelávaním som veľmi spokojná a dalo mi podnetné návrhy na vlastnú prácu so žiakmi na vyučovacích hodinách SJL.
Základná škola Milana Rúfusa, Závažná Porubaučiteľ 1. stupňa
Zobraziť viac
Ďakujem za výborne pripravené vzdelávanie. Bolo pre mňa inšpiratívne a obohacujúce. Rozšírilo moje poznanie o nové prístupy a ukázalo mi nové možnosti vo vyučovaní.
Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves s materskou školou Smoleniceučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Získala som množstvo dramatických hier, nápadov, skúseností, odporúčaní ako pracovať lepšie, zaujímavejšie so žiakmi. Ďakujem za množstvo inšpirácií, ktoré som už využila a ešte aj určite využijem vo vyučovacom procese.
Základná škola s materskou školou, Veľké Ripňanyučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vďaka vzdelávaniu som sa oboznámila s možnosťami aplikácie dramatických hier do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Katolícka spojená škola svätého Mikuláša, Prešovučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Výborná organizácia vzdelávania, výborný prīstup organizátorov aj lektorky, prínosné témy, praktické príklady
Základná škola Slobodného slovenského vysielačaUčiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Dostala som základné informácie k téme dramatická výchova. Na takomto stretnutí som bola po prvý krát a hoci dramatickú výchovu zavádzam do vyučovania, nevedela som si pomenovať jednotlivé prvky, formy a podobne. Lektorka bola profesionálka, ktorá používala príklady z praxe, čo bolo veľmi dobré, pretože to som práve potrebovala. Dala nám novú motiváciu do zavádzania takýchto prvkov a utvrdila nás v tom, že postupujeme správne. Veľmi dobre, pozitívne nás motivovala. Ja som bola so vzdelávaním spokojná..
Základná škola Strážskeučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Bola som veľmi spokojná aj s lektorkou, aj rýchlosťou dodania materiálov bola vynikajúca. Pekné bolo, že nám stále prisiel upozornujuci i mail na vzdelavanie.
Základná škola, Brezničkavychovávateľ
Zobraziť viac
Celé vzdelavanie sa mi páčilo. Odniesla som si z neho perfekné hry a nápady s ktorými budem určite pracovať.
Predošlé
Ďalšie

Najčastejšie otázky:

Áno, všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré ponúkame sú akreditované. Číslo akreditácie nájdete vo vzdelávacom programe.

Účastník sa na inovačné vzdelávanie prihlasuje formou online prihlášky, ktorú nájdete na webe. Následne Vám do 72 hodín alebo 3 pracovných dní príde potvrdzovací e-mail s potvrdením o zaradení do programu, v ktorom nájdete aj tlačenú verziu prihlášky, ktorú je potrebné vypísať a originál odoslať na našu adresu poštou. Následne Vám príde faktúra k úhrade.

Pri každom programe na webovej stránke a vo vzdelávacom programe, máme určené pre akú kategóriu a podkategóriu je vzdelávanie akreditované.

Naše vzdelávania majú min. povinný rozsah 50 hodín. Počet hodín je napísaný pri každom programe.

Áno, za každý úspešne absolvovaný program je možné si uplatniť 3  % profesijný príplatok, maximálne do výšky 12 % (čo predstavuje absolvovanie 4 programov).

Žiadne. Kreditový príplatok v roku 2026 bude podľa najnovšej legislatívy zrušený. Všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré máme v ponuke sú akreditované podľa najnovšej legislatívy, podľa ktorej Vám po absolvovaní min. 50 h inovačného vzdelávania riaditeľ/zriaďovateľ prizná 3 % profesijný príplatok na 7 rokov.

7 rokov platí, odkedy si ho uplatníte.

Všetko záleží od nového zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že ak si vzdelávanie dáte do plánu profesijného rozvoja, riaditeľ/zriaďovateľ je o tom informovaný, máte splnené všetky náležitosti (absolvovanie min. 50 hodín, patríte do kategórie, pre ktorú je vzdelávanie akreditované, nemáte plný príplatok 12 %), úspešne ste absolvovali vzdelávanie, tak požiadate o príplatok, ktorý Vám bude schválený.

Absolvovať inovačné vzdelávanie môže účastník po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania.

Maximálne môžete absolvovať 4 programy inovačného vzdelávania a tým získať príplatok vo výške 12 % (3 % za každý program inovačného vzdelávania).

Môže, nemusí. To všetko záleží na Vašom zamestnávateľovi. Po prijatí prihlášky na inovačné vzdelávanie dostanete faktúru k úhrade. Niektoré školy preplácajú iba časť faktúry, niektoré nepreplácajú vôbec.

Vzdelávanie si postupne môžete začať robiť aj skôr. Uplatniť si ho môžete aj po roku 2026. Príplatok za vzdelávanie Vám trvá 7 rokov od uplatnenia.

Nie je to podmienka pre prihlásenie. Riaditeľ/zriaďovateľ svojím podpisom a pečiatkou súhlasí so správnosťou údajov uvedených na prihláške.

Ukončenie prebieha online, formou záverečnej diskusie pred 3 – člennou komisou v čase 10 min./účastník. Každý účastník si podľa zadaní, ktoré mu lektor vzdelávania poskytol pripraví dištančné zadania, ktoré odprezentuje. Poslednou povinnosťou účastníka je vyplniť dotazník spätnej väzby a ohodnotiť vzdelávanie.

Áno, všetky stretnutia sú online cez aplikáciu ZOOM. Prihlasujete sa pomocou linku, ktorý Vám príde e-mailom.

Naše vzdelávania prebiehajú v poobedňajších až podvečerných hodinách okolo 16:00 až 17:00 h. Výnimkou môže byť záverečná diskusia, ktorá môže byť aj ráno alebo v doobedňajších hodinách, avšak trvá iba 10 min.

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania dostanete osvedčenie, ktoré priložíte ku žiadosti o príplatok priamo zriaďovateľovi/riaditeľovi školy.

Počas trvania vzdelávania Vám príde na e-mail link s tabuľkou, do ktorej sa zapíšete na konkrétny dátum a čas.

Výsledky hodnotenia programu inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

2023