Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

predseda
zakladateľ
lektor

Ing. Oliver Bubelíny

podpredseda
zakladateľ
lektor

Ing. Ivana Maceková

marketing manager
lektorka

Ing. Samuel Hrnčiar

obchodný zástupca
lektor

Ing . Petra Kolenčíková

lektorka

Ing. Michal Mušinka

finančný manažér

Ing. Lukáš Řezanina

projektový manažér

Ing. Karin Mikulášová

profesionálna koučka
lektorka

PhDr. Gabriela Švajlenová

odborný garant vzdelávania
lektorka

Bc. Bronislava Podhorská

lektorka

Bc. Simona Remišová

lektorka

Alžbeta Kanáliková

lektorka