Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

predseda a zakladateľ
lektor
+ 421 948 704 415 ​

Ing. Ivana Maceková

podpredsedkyňa a lektorka
marketingová manažérka
+ 421 948 704 415 ​

Ing. Samuel Hrnčiar

koordinátor vzdelávania
lektor
+421 948 110 122

Ing. Oliver Bubelíny, PhD.

zakladateľ
lektor

Ing. Lukáš Řezanina

projektový manažér

Ing. Michal Mušinka

finančný manažér

PhDr. Gabriela Švajlenová

odborný garant vzdelávania kurz lektor
lektorka

Ing. Karin Mikulášová

profesionálna koučka
lektorka

Bc. Emma Martináková

lektorka

Mgr. Peter Seemann, PhD.

lektor
kouč

Ing. Martin Devečka

lektor

Mgr. Tamara Krčík Babjáková

lektorka

Bc. Simona Remišová

lektorka

PaedDr. Alena Devečková

lektorka

Petra Závodská

lektorka

ak. mal. Darina Kopková

lektorka

Michaela Lovásová

lektorka

Hana Brázdiková

inovačné a aktualizačné vzdelávanie

Tamara Šuvarová

lektorka

Ján Žbodák

lektor