Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

predseda
zakladateľ
lektor

Ing. Oliver Bubelíny, PhD

podpredseda
zakladateľ
lektor

Ing. Ivana Maceková

marketingová manažérka
koordinátorka workshopov
lektorka

Ing. Samuel Hrnčiar

obchodný zástupca
lektor

Ing. Lukáš Řezanina

projektový manažér

Ing. Michal Mušinka

finančný manažér

PhDr. Gabriela Švajlenová

odborný garant vzdelávania
lektorka

Ing. Karin Mikulášová

profesionálna koučka
lektorka

Bc. Emma Martináková

lektorka

Ing . Petra Kolenčíková

lektorka

Bc. Bronislava Podhorská

lektorka

Bc. Simona Remišová

lektorka

Alžbeta Kanáliková

lektorka

Michaela Lovásová

lektorka

Hana Brázdiková

inovačné vzdelávanie