Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa

predseda
zakladateľ
lektor

Ing. Oliver Bubelíny

podpredseda
zakladateľ
lektor

Bc. Ivana Maceková

marketing manager
lektorka

Bc. Dominika Kormanová

lektorka

Bc. Petra
Kolenčíková

lektorka

Ing. Michal Mušinka

finančný manažér

Ing. Lukáš Řezanina

projektový manažér

Tereza Hanuliaková

PR pracovník

Ing. Karin Mikulášová

lektorka