Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa

predseda
zakladateľ
lektor

Ing. Oliver Bubelíny

podpredseda
zakladateľ
lektor

Bc. Ivana Maceková

marketing manager
lektorka

Bc. Dominika Kormanová

lektorka

Bc. Petra Kolenčíková

lektorka

Ing. Michal Mušinka

finančný manažér

Ing. Lukáš Řezanina

projektový manažér

Martina Beniačová

projektový pracovník

Tereza Hanuliaková

PR pracovník

Ing. Karin Mikulášová

lektorka

Ing. Dávid Vrtaňa (predseda OZ)

Ing. Dávid Vrtaňa

Je predsedom OZ Mladý podnikavec. Vyštudoval informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Je cieľavedomý, usilovný, aktívny a komunikatívny. Už počas štúdia na Obchodnej akadémii sa zúčastnil Hospodárskeho týždňa, kde prehĺbil svoje znalosti z oblasti ekonomiky a marketingu. Od roku 2015 je aktívnym členom Českej Marketingovej Spoločnosti. Zároveň aj aktívne uverejňuje články do odborného časopisu Zisk manažment.

Prečo je práve on vhodný na vzdelávacie aktivity MP?

Komunikáciu vie prispôsobiť publiku, aj vo voľnom čase sa zaujíma o marketing, manažment a situáciu na finančnom trhu, napísal publikáciu, ktorá pomáha študentom finančno-ekonomickej gramotnosti, učí na základnej škole predmet finančno-ekonomická gramotnosť, nebojí sa učiť nové veci a vie podať preberanú problematiku záživnou a praktickou formou.