Náš tím

Ing. Dávid Vrtaňa

predseda
zakladateľ
lektor

Ing. Oliver Bubelíny

podpredseda
zakladateľ
lektor

Bc. Ivana Maceková

marketing manager
lektorka

Bc. Ivana Uhrinovská

administratíva

Bc. Dominika Kormanová

lektorka

Bc. Petra Kolenčíková

lektorka